نوشته های الهه سمیعی

دوره آموزشی غیر حضوری جزئیات اجرایی تاسیسات الکتریکی در سازه‌های صنعتی (سوله و سازه فضایی و بتنی)

مدرس :مهندس احمد جعفری یگانه وبینار جزئیات اجرایی تاسیسات الکتریکی در سازه‌های صنعتی (سوله و سازه فضایی و بتنی) با محوریت بررسی یک پروژه صنعتی واقعی و ارائه نقشه‌های موجود...