نوشته های شراره طلانورد

دوره غیرحضوری آشنایی با نحوه طراحی ،برنامه نویسی ،اجرا و نظارت در ساختمان هوشمند بر اساس تجهیزات تحت پروتکل KNX

مدرس: مهندس سلیمانی  مدرس رسمی (KNX (KNXTutor از سال ۲۰۱۴ دارای ۱۰ سال سابقه کار به عنوان طراح ،برنامه نویس ،ناظر ،مشاور و مجری تاسیسات هوشمند سساختمان دانش آموخته BACnet...